hostel

Snuffel Hostel, een plek waar iedereen welkom is

Luisteren naar Brugse jongeren, ze kansen bieden en een ontmoetingsplek vormen tussen locals en gasten uit het hostel. Dat is onze missie, ons doel en onze visie.

Snuffel Hostel: global meets local

Brugge is populair, zo populair zelfs dat toeristen en onze stad één zijn. Onze missie in dat verhaal is toeristen en locals dichter bij elkaar brengen. Hoe? Door jongeren van over de hele wereld, in groep, met vrienden of alleen méér dan enkel een bed en een ontbijt te bieden. Want Snuffel is naast een joviaal hostel ook een ontmoetingsplaats voor jongeren, waar ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

Brugse jongeren in het hostel

In Snuffel engageren we ons heel sterk vóór en met Brugse jongeren. Denk aan gratis en laagdrempelige concerten, kunstvoorstellingen, comedy nights, lezingen en wetenschapscafés, in de Snuffel Hall of in het café. Daarnaast maken jongeren ook gebruik van onze accommodatie. Zo kan er over de middag worden gepicknickt in de bar.

Tijdens de blok kunnen studenten hier studeren en ons vergaderzaaltje kan gratis worden afgehuurd. Last but not least: met hulp van onze publiekswerker kunnen jongeren en organisaties zelf een project uitwerken of samen iets op poten zetten in Snuffel Hostel. Interesse? Snuffel dan even verder naar onze events.

Drempels wegwerken

Iedereen is welkom in het hostel. En dat merk je. We focussen op (inter)nationale gasten en jongeren maar ook heel hard op vakantie voor mensen met een beperking mogelijk maken. We proberen daarbij om zo veel mogelijk drempels weg te werken. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze sociale partners, zoals Iedereen Verdient Vakantie, Brake-Out en ‘t Sas. Op die manier kunnen mensen, ook vaak jongeren, die geen plaats hebben om te overnachten, thuiskomen in ons warm nest.